Bejelentkezés

Kovács D. Géza díj

Mafit által meghirdetett - pályázat alapján elnyerhető -

 

Kovács D. Géza díj.

 

 

Pályázat célja: fiatal, dentális implantológiával, tudományosan foglalkozó kollégák támogatása.

 

 

Pályázat feltétel rendszere: pályázni lehet minden 35 év alatti kollégának, aki abban az éves ciklusban, színvonalas publikációt, posztert vagy előadást tartott implantológia témakörében, hazai vagy külföldi fórumon.

 

Pályázati felhívást a Társaság a honlapjára felteszi és a MAFIT mindenkori vezetőségéből álló bizottság itéli oda az arra érdemes személynek.

A pályázati adatlap a honlapon szintén elérhető.

A pályázatot papír alapon és elektronikusan is el kell jutatni a Társaság titkárságára (1085, Budapest, Mária u. 52). Az elbírálás a beadási határidő után 30 napon belül megtörténik.

 

Kizáró tényezők, amelyek esetén érdemi bírálat nélkül kerül a pályázat elutasításra:

- ha olyan személy nyújt be pályázatot, aki nem tesz eleget a kiírás feltételeinek,

- határidő után történő beérkezés esetén (e tekintetben a postai bélyegzőt vesszük figyelembe);

- nem valóságos adatok közlése esetén (amennyiben ez bizonyítható, a pályázó kizárja magát a következő pályázati ciklusból);

- az előző ciklusban nyert támogatás

 

A díj összege: 300.000 Ft

A támogatás átvételének szabályai:

A támogatott köteles a támogatás számlára történő megérkezését – a megérkezést követő 15 napon belül – írásban visszaigazolni. Itt kérjük, adja meg nevét, természetes azonosító adatait, adóazonosító-, és TAJ számát, a pályázati kategória nevét, a nyert támogatás összegét. Írjon dátumot a levelébe, és írja alá.

 

Pályázat beadási határideje: adott év április 15. (joobarpad@gmail.com)

Átadás helyszíne: szegeden a Perspektívák a paroimplantológiában és a komprehenzív fogászatban Konresszuson.

 

A Mafit vállalja, hogy minden pályázati ciklus lezárultával, a pályázatok meghirdetését követő 90 napon belül pályázati beszámolót készít és azt a honlapján közzéteszi.

 

 

Dr. Joób – F. Árpád MAFIT-elnök