Bejelentkezés

A MAFIT állásfoglalása a zygoma implantátumok beültetéséről

A MAFIT állásfoglalása a zygoma implantátumok beültetéséről

 

A „zygoma implantátumok” olyan enosszeális, dentális implantátumok, melyeket a felső állcsontok poszttraumás, illetve onkológiai műtétek után kialakult defektusainak rekonstrukciója céljából fejlesztett ki Per Ingvar Branemark professzor 1989-ben. Ezt követően kezdték el használni a nagyfokú állcsont atrófiával rendelkező betegeknél a csontpótlás alternatív megoldásaként. Ezek az implantátumok a felső moláris-prémolaris fogak területéről (az állcsont formájától függően a gerinc palatinális felszínétől vagy gerincél irányából) kerülnek behelyezésre. Az implantátumok az arcüreg laterális részén keresztül haladva (lehetőleg egy csontablakon át felpreparált nyálkahártya mellett,) a járomcsont testében, az orbitaszöglettől laterálisan rögzülnek.

Amennyiben a frontfogak területére lehetőség van hagyományos implantátum beültetésére, akkor teljes fogatlan állcsont esetében 2 db „zygoma implantátumot”, egyébként 4 db implantátumot használnak egy rögzített fogpótlás elhorgonyzásához.

Az implantátum behelyezése során esetlegesen jelentkező szövődmények (vérzés, orbitasérülés, csontperforáció miatt létrejött lágyrészsérülések) ellátása nagy sebészi gyakorlatot feltételez. A műtéti terület a „klasszikus” dentoalveolaris területen kívül helyezkedik el.

A Magyar Fogorvosok Implantológia Társasága a „zygoma implantátumok” beültetését egyértelműen, a szövődmények ellátására képes, maxillofaciális sebész számára ajánlja.

 

2016.május