Bejelentkezés

Vérzékeny betegek fogorvosi ellátása

A Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság és a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának ajánlásával, 2015.

 

                Szalma József1, Joób-Fancsaly Árpád2

                1. PTE ÁOK, Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Tanszék

                2. SE, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

 

 

 

 

Levelező szerző

Dr. Szalma József

06-20/9-270-285

szalma.jozsef@pte.hu

Munkahely: PTE ÁOK Fogászati és Szájsebészeti Klinika

                     7621 Pécs, Dischka Győző u. 5.

                        Tel.: 06-72/535-924

                        Fax: 06-72/535-905

 

 

 

            A fogorvosi, szájsebészeti betegellátás során szinte mindennap kezelünk fokozott vérzést okozó gyógyszert szedő pácienseket. Ezen betegcsoport ellátása kihívás lehet mind a vérzésveszély, mind a tromboembóliás komplikációk miatt. A fogorvosi diplomával járó jogosultság korlátai miatt gyakran az általános orvosi diszciplínákkal történő együttműködés válik szükségessé. A szükséges és ajánlott konzultációkon és együttműködés mellett a felesleges betegutak elkerülésére is törekednünk kell, természetesen mindig maximálisan szem előtt tartva a betegek biztonságos ellátását.

Az ajánlással kapcsolatban kiemelendő tény, hogy a tromboembóliás szövődmények a gyógyszerelések megváltoztatásával (pl.: kumarinok átállítása alacsony molekulasúlyú heparinra) szignifikánsan gyakoribbak (0,8%, melyből 0,2% letális!), mint átállítás nélkül (0%), míg az intézeti ellátást igénylő posztoperatív vérzésveszély mindkét esetben hasonló (0,5-0,6%) [20, 21].        

Jelen írásunkkal szándékunkban állt - a megjelölt szakmai társaságok jóváhagyásával- egy egységes és korszerű hazai ajánlást kidolgozni, mely összhangban van a szakirodalomban fellelhető tudományos és kutatási eredményekkel és ajánlásokkal, továbbá segíteni kívánjuk a fogorvosok és az általános orvos kollégák együttműködését ezen betegcsoportok ellátásában.       

 

I. Az ajánlások körébe tartozó, vérzéssel járó fogorvosi beavatkozások meghatározása

Fogeltávolítás, feltárással járó fog- illetve foggyökér eltávolítás, gyökércsúcs rezekció, parodontális szondázás, szupra- és szubgingivális fogkőeltávolítás, alveolus-korrekció, implantátum behelyezése, abscessus intraorális incíziója.

II. Vérzékenységet okozó gyógyszerek fogorvosi szempontból fontos farmakológiája (I. táblázat)

 

III. Orális anti-trombotikus kezeléssel kapcsolatos ajánlások (TAG= trombocita aggregáció gátlók, VKA= K vitamin antagonisták, NOAC= ún. új orális antikoagulánsok; lásd 1. tábl.).

 1. Nem ajánlott felfüggeszteni az ún. „single” (aspirin v. clopidogrel v. ticlopidine) és az ún. „duál” (általában aspirin és clopidogrel együtt) TAG kezeléseket se.
 2. Nem ajánlott felfüggeszteni a VKA (hydroxikumarin, acenokumarin, phenprocoumon) kezelést, ha az INR (protrombinidő, Nemzetközi Normalizált Ráta) ≤ 3,5.
 3. Nem ajánlott felfüggeszteni a NOAC ("xaban"-ok, dabigatran) kezelést.

 

III.1. Preoperatív tanácsok    

 1. A beavatkozás közben esetlegesen előforduló fokozott vérzésre célszerű felhívni a páciens figyelmét.
 2. VKA esetén az INR értéket ellenőrizni kell, 24-72 órával a fogorvosi kezelés előtt. Amennyiben az 3,5 ≤ INR,  a kezelőorvossal, ill. az ún. "antikoaguláló team"-el (háziorvos, belgyógyász, kardiológus, haematológus) konzultálni szükséges és kérni kell a VKA adagolás módosítását, hogy az INR elérje a kívánatos 3,5 alatti értéket, avagy LMWH-ra (Low Molecular Weight Heparin, azaz alacsony molekulasúlyú heparin) történő átállítást kell kérni (ún. "bridging") és/vagy intézeti beutalás javasolt. Intézeti beutalás esetén az anamnézisre és korábbi kezelésekre vonatkozó dokumentációt (pl.: zárójelentések stb...) összegyűjteni és mellékelni javasolt.
 3. VKA szedő betegnél a vérzés esélye nagyobb, ha a véralvadást egyébként is befolyásoló betegség is szerepel az anamnézisben (májbetegség, vese betegség, trombocita rendellenességek).   
 4. NOAC szedőknél a páciens a fogorvosi kezelés előtt lehetőleg több, mint 1-3 órával vegye be a gyógyszerét. Amennyiben megoldható, inkább a gyógyszer megszokott napi bevételi időpontja előtt közvetlen történjen a fogorvosi beavatkozás. NOAC szedése esetén az INR/PTR (protrombin) értékek félrevezetőek és nem adekvátak, ezért meghatározásuk szükségtelen.
 5. Fogorvosi kezelés során három fognál többet ne távolítsunk el egyszerre! Három implantátum beültetésénél többet nem javasolt egy ülésben végezni. Időzítsük a kezeléseket a hét elejére és a rendelések kezdetére amennyiben lehetséges.

 

III.2. Peri/intra/operatív tanácsok

 1. Törekedni kell a trauma minimalizálására és javasolt egy quadránsra lokalizálni a beavatkozást.
 2. Lehetőleg felszívódó suturával primeren zárjunk minden extrakciós sebet, kollagén v. oxidált cellulóz szivacsok felhasználásával.

 

III.3. Posztoperatív tanácsok

 1. Beavatkozás után 15-30 percig javasolt a műtéti terület kompressziója gézlapok segítségével, valamint különösen ajánlott a tranexámsavas öblögetés (5%-os oldattal, ami hazánkban 1 db 5 ml-es Exacyl® ampulla fiziológiás sóoldattal 10ml mennyiségre hígítva) 1-2 napig legalább, de akár 1 hétig is; napi 4-szer, alkalmanként 2 percig a szájüregben tartva.
 2. A posztoperatív vérzést legalább 1 órán keresztül kontrollálni javasolt.
 3. A nem felszívódó varratokat javasolt 4-7 nap múlva eltávolítani.
 4. A non-szteroid és ASA típusú fájdalomcsillapítók helyett célszerűbb paracetamol és amidazophen vagy codein hatóanyagú gyógyszerek rendelése.
 5. Mindenképpen szükséges a pácienseket szóban és írásban is tájékoztatni a lehetséges szövődményekről, különös tekintettel az utóvérzések otthoni ellátási lehetőségeiről és korlátairól valamint az intézeti/ ügyeleti elérhetőségekről.

 

Felhasznált szakirodalom:

 1. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve: A haemophilia kezeléséről. Készítette: A Transzfúziológiai és Haematologiai Szakmai Kollégium. Egészségügyi Közlöny 2011; 18: 3005-3018.
 2. Bajkin BV, Urosevic IM, Stankov KM, Petrovic BB, Bajkin IA: Dental extractions and risk of bleeding in patients taking single and dual antiplatelet treatment. Br J Oral Maxillofac Surg 2014 Október 10. [Epub] doi: 10.1016/j.bjoms.2014.09.009.
 3. Blaskó Gy: Miképpen módosítsunk az alvadásgátló kezeléseken fogászati/szájsebészeti beavatkozások során? Orvosok Lapja 2014; 10: 28-31.
 4. Boehringer Ingelheim Press Release – 30 June 2014. U.S. FDA grants Breakthrough Therapy Designation to Pradaxa® (dabigatran etexilate) specific investigational antidote. http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2014/30_june_2014_dabigatranetexilate.html Last accessed November 2014.
 5. Broekema FI, van Minnen B, Jansma J, Bos RR: Risk of bleeding after dentoalveolar surgery in patients taking anticoagulants. Br J Oral Maxillofac Surg 2014; 52: e15-19. doi: 10.1016/j.bjoms.2014.01.006.
 6. Dager WE, Gosselin RC, Kitchen S, Dwyre D: Dabigatran effects on the international normalized ratio, activated partial thromboplastin time, thrombin time, and fibrinogen: a multicenter, in vitro study. Ann Pharmacother 2012;46:1627-1636.
 7. Davis C, Robertson C, Shivakumar S, Lee M: Implications of Dabigatran, a direct thrombin inhibitor, for oral surgery practice. J Can Dent Assoc 2013;79:d74.
 8. Favaloro EJ, Lippi G. The new oral anticoagulants and the future of haemostasis laboratory testing. Biochem Med (Zagreb) 2012; 22:329-341.
 9. Joób-Fancsaly Á, Barabás JB, Horváth C, Kalmár G, Koppány F: Véralvadásgátló gyógyszerek alkalmazásának aktuális kérdései a fogorvosi és szájsebészeti kezelések során. Fogorv Szle 2008;101: 147-153.
 10. Kachelman S, Lőrincz Á, Joób-Fancsaly Á: Antikoaguláns kezelésben részesülő betegek szájsebészeti ellátásának klinikai vizsgálata. Fogorv Szle 2012; 105: 53-58.
 11. Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság; Transzfuziológiai és Haematológiai Szakmai Kollégium. A thromboembolia kockázatának csökkentése és kezelése. Orv Hetil 2009; 150: 2335-2404. doi: 10.1556/OH.2009.28789.
 12. NEFMI szakmai irányelv a hematológiai betegségek korszerű kezeléséről - a véralvadási zavarok korszerű kezelése. Készítette: A Transzfúziológiai és Haematologiai Szakmai Kollégium. https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/TRANSZF_veralvadasi%20zavarok%20korszeru%20kezelese_mod0_v0.pdf
 13. O'Riordan M: Falsely elevated point-of-care INR values in dabigatran-treated patients. Heartwire 2011. Júl. 7. http://www.theheart.org/article/1251461.do.
 14. Patel N, Patel V, Sarkar D, Nokes T, Blacklock P: Dual anti-platelet therapy and dento-alveolar surgery. How do we manage patients on anti-platelet medication? Br Dent J  2014; 217: E24. doi: 10.1038/sj.bdj.2014.1055.
 15. Peisker A, Raschke GF, Schultze-Mosgau S: Management of dental extraction in patients with Haemophilia A and B: a report of 58 extractions. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2014;19(1):e55-60.
 16. Perry DJ, Noakes TJ, Helliwell PS; British Dental Society: Guidelines for the management of patients on oral anticoagulants requiring dental surgery. Br Dent J 2007; 203: 389-393.
 17. Samama MM, Martinoli JL, LeFlem L: Assessment of laboratory assays to measure rivaroxaban -- an oral, direct factor Xa inhibitor. Thromb Haemost 2010; 103:815-825.
 18. Siller-Matula JM, Krumphuber J, Jilma B:  Pharmacokinetic, pharmacodynamic and clinical profile of novel antiplatelet drugs targeting vascular diseases. Br J Pharmacol 2010; 159: 502-517.
 19. Svensson R, Hallmer F, Englesson CS, Svensson PJ, Becktor JP: Treatment with local hemostatic agents and primary closure after tooth extraction in warfarin treated patients. Swed Dent J  2013; 37: 71-77.
 20. van Diermen DE, van der Waal I, Hoogstraten J: Management recommendations for invasive dental treatment in patients using oral antithrombotic medication, including novel oral anticoagulants. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2013; 116: 709-716.
 21. Wahl MJ, Pinto A, Kilham J, Lalla RV. Dental surgery in anticoagulated patients – stop the interruption. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 2014. November 12. [Epub]. doi: 10.1016/j.oooo.2014.10.011.
 22. www.dgzmk.de/uploads/tx_szdgzmkdocuments/Zahnaerztliche_Chirurgie_bei_Patienten_mit_Antikoagulanzientherapie.pdf
 23. www.knmt.nl/__C1256DE2004732BC.nsf/vlBijlage/Richtlijn_ACTA_antistolling_juni2012.pdf/$File/Richtlijn_ACTA_antistolling_juni2012.pdf