Bejelentkezés

Vezetőség

Dr. JOÓB – FANCSALY ÁRPÁD
-elnök (szakmai önéletrajz)

1968-ban Szekszárdon születtem.
1994-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán.
Az egyetem Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján helyezkedtem el, ahol klinikai orvosként, tanársegédként dolgoztam. 2002-ben adjunktusnak neveztek ki, 2010 óta a Klinika docense vagyok.
Jelenleg a Klinikánk dento-alveoláris sebészeti osztályát vezetem.
Fog- Szájbetegségekből (1996), dento-alveoláris sebészetből (2001) konzerváló fogászat és fogpótlástanból (2005) szereztem szakképesítést.
 2004-ben egyetemi Doktor (PhD) fokozatot szereztem.
2006-ban a münsteri Egyetemen Master of Implantology fokozatot szereztem.
Részt veszek a magyar, német, angol nyelvű hallgatók oktatásában, úgy előadóként, mint gyakorlat vezetőként.
2012-ben az „Implantológia” tantárgy tantárgyi előadója lettem az Egyetemen.
Rendszeres előadója vagyok a Fogorvostudományi Kar akkreditált, továbbképző tanfolyamainak. A hazai ITI Akadémia társelnöke vagyok 2013-tól.
A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának a titkára, majd 2014 májusa óta elnöke vagyok, a Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság vezetőségének tagja és 2012-től főtitkára, a Magyar Orvosi Kamara, az Európai Csontintegrációs Társaság és ITI (International Team of Implantology) tagja vagyok.
Nős vagyok, 3 gyermekem van.

Dr. NAGY KATALIN
-társelnök  (szakmai önéletrajz)
Dr. BOGDÁN SÁNDOR
-főtitkár (szakmai önéletrajz)

Arc-, állcsont- és szájsebész szakorvos, fogszakorvos

Egyetemi végzettség:

Semmelweis Orvostudományi Egyetem fogorvosi diploma

Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi diploma

Szakvizsga:

Fog-és szájbetegségek szakvizsga

Arc-Állcsont- és Szájsebészet szakvizsga

Dentoalveoláris sebészet szakvizsga

Európai Maxillofacialis Sebészet Szakvizsga (Fellow of European Board of Oro- Maxillofacial Surgery)

Konzerváló fogászati és Fogpótlástan szakvizsga

Munkahelyek:

Semmelweis Egyetem Budapest, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr.Bogdán és Dr. Gyenes Szájsebészet és Fogászat

Oktató-kutató munka:

Semmelweis Egyetem Budapest, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Társasági tagság

Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság- vezetőségi tag

Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaság - főtitkár

European Association for Cranio- Maxillofacial Surgery (EACMFS) - vezetőségi tag (Magyarország képviselője)

Dr. SZŰCS ATTILA
-pénztáros (szakmai önéletrajz)

Dr.Szűcs Attila
Szakmai önéletrajz

Budapesten, 1963. január 2-án születtem. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1986-ban "Summa cum laude" minősítéssel avattak fogorvosdoktorrá.

Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika Fogászati Sebészeti Osztályán 1989-től dolgozom. Gyakorlatokat és tantermi előadásokat tartok magyar és angol nyelven, tanulmányi felelős vagyok, részt veszek szakorvosok és szakorvosjelöltek számára szervezett továbbképző tanfolyamokon. A Fogorvostudományi Kar Tanácsának választott tagja voltam 1998-tól 2006-ig. A Fogorvostudományi Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottságának tagja vagyok.

2004-ben Kiváló oktató kitüntetésben részesültem, 2013-ban egyetemi docenssé neveztek ki.

Fog- és szájbetegségek szakorvosi vizsgát 1990-ben, Szájsebészet szakorvosi vizsgát 1997-ben, Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát 2005-ben tettem. PhD fokozatot 2011-ben szereztem. A tudományos kutatói munkámban az állcsontok, valamint a fogászati implantátumok biomechanikai vizsgálatával foglalkozom.

Tanulmányúton kétszer jártam Németországban, 2008-ban Freiburgban, 2009-ben Berlinben.

A Magyar Arc-Állcsont- és Szájsebészeti Társaság Vezetőségi tagja vagyok.

 

Budapest, 2014. június 25.

Dr. Szűcs Attila
egyetemi docens

dr. dr. Czinkóczky Béla (Czinkóczky Béla MD. DDS.)
 (szakmai önéletrajz)

A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1993-ban kapta meg fogorvosi diplomáját summa cum laude minősítéssel, majd 1996-ban az Általános Orvostudományi Karon is cum laude diplomát szerezett. 

1993-tól két évig dolgozott a SOTE Szájsebészeti Klinikáján klinikai orvosként, ezután egy nagy privát fogászati centrum egyik szakmai vezetője lett. Itt 6 éven keresztül volt megbízott felelőse és vezetője az ambuláns szájsebészetnek és az implantológiának. 

1999 óta dolgozik magánpraxisban, saját rendelőjében (Czinkóczky Implant Központ) is elsősorban dentoalveoláris sebészettel és implantológiával foglalkozik.

2014-óta a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Implantológiai Osztályának vezetője.

Fog- és szájbetegségek, Konzerváló fogászat és fogpótlástan, illetve Dentoalveoláris sebészet szakvizsgával rendelkezik. 

Többször volt külföldön hosszabb tanulmányúton, Kanadában, az Egyesült Államokban, Svédországban dolgozott, mindenütt az orális implantáció területén gyarapította tudását és szakmai tapasztalatait.

Számos hazai és külföldi kongresszus, akkreditált továbbképzés és szakmai fórum meghívott előadója, folyamatosan jelennek meg cikkei, publikációi, valamint külföldi szakmai cikkek rendszeres fordítója. Több hazai fogászati implantológia témájú szakkönyv társszerzője, és a Magyar Fogorvos című szakmai folyóirat Implantológia rovatának megbízott szerkesztője.

2008-ban választották meg, és azóta folyamatosan tagja a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága elnökségének.

Fő szakterülete a speciális és elrontott implantációs esetek megoldása, helyreállítása ezen betegek kezelése és gondozása.

Hosszú évek óta a budapesti, a pécsi és a szegedi egyetemen is tanít, elsősorban implantológiai témájú, gyakorlatok, kurzusok felkért előadója a magyar és az angol nyelvű oktatásban.

2014-tavasza óta igazságügyi orvosszakérőként is dolgozik.

Dr. DIVINYI TAMÁS
 (szakmai önéletrajz)

Prof.Dr.Divinyi Tamás

ny.egyetemi tanár, örökös vezetőségi tag

1970-2012-ig a Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont, Szájsebészeti és Fogászati Klinikán dolgozott.

A MAFIT alapító tagja és 1990-1999-ig annak elnökevolt. A hazai első Fogászati Implantológiatankönyv szerzője, több tankönyv szerkesztője.A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán bevezetettimplantológia oktatásnak a szervezője, majdtantárgyi előadója volt.

Jelenleg is részt vesz azegyetemi oktatásban, fogorvosi, szájsebészetimagánrendelést folytat, különöstekintettel, az implantációs fogpótlásokra.

Dr. KEMPER RÓBERT
 (szakmai önéletrajz)

2014 Magyar Fogorvosok Implantológiai Tásasága vezetőségi tag

2012 Magyar Parodontológiai Társaság, vezetőségi tag

2009 Heti egy alkalommal tudományos és oktatói munkát folytat a Semmelweis Egyetem Parodontologia Klinikáján

2005 Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa

1997 Parodont Fogorvosi Rendelő megalapítása, ügyvezető igazgatója

1995 Szájsebész szakorvos

1988 Fog- és szájbetegségek szakorvosa

1986-1997 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti Klinika - egyetemi tanársegéd

1986 Fogorvosdoktori diploma megszerzése „Summa cum laude” minősítéssel

1981-1986 Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Fogorvostudományi Kar-hallgató

1963 február 12, születési idő

Társasági tagságok:

Magyar Fogorvosok ImplantológaiTársasága, alapító tag, aktív tag,vezetőségi tag

Magyar Fogorvos Egyesület, tag

Magyar Arc-, Állcsont- ésSzájsebészeti Társaság, tag

Magyar ParodontológiaiTársaság, tag, vezetőségi tag

ITI, tag


Gyermekkoromban sok időttöltöttem Baján nagyszüleimnél, ahol azéppen fogorvosként végzett nagynéném,Dr. Pataki Anna gyakran vigyázott rám. Így talánnem csoda, hogy amióta az eszemet tudom, fogorvos szerettemvolna lenni. A gimnázium utolsó éveiben ugyanaz építészet majdnem más iránybacsalt, de végül is megmaradt az eredeti elképzelés.

Ugyanakkor, több mint húsza fogászatban eltöltött év után úgygondolom, egy fogorvosnak nem árt, ha mérnökifejjel is gondolkozik, s a kezeléseket így tervezi meg.

Az egyetemet 1986-ban végeztem„summa cum laude” minősítéssel. Azonkevesek közé tartoztam, akiknek így sikerültBudapesten egyetemi klinikán elhelyezkednie. A SemmelweisEgyetem Szájsebészeti Klinikáján tízévet töltöttem, mint egyetemi tanársegéd.

Szerencsém volt,Magyarországon éppen azokban az években indultútjára a fogászati implantológia.Természetesen a Szájsebészeti Klinika úttörőszerepet vállalt ebben. Így frissen végzettkéntott lehettem a hazai implantológia születésénél,s ez alapjában végigkísértepályafutásomat.

Fő témaköreim acsontaugmentáció, valamint az implantátumokmelletti lágyrészviszonyok helyreállítása.

1997-ben megalapítottam aParodont Fogorvosi Rendelőt. Célom volt, hogy egy jólfelszerelt, a nemzetközi szakirodalmat, a szakmai irányelveketmaximálisan figyelembe vevő, de mégis emberközelifogorvosi rendelő jöjjön létre. Rendelőnk2000–től rezidensképző hely.

Feleségem,dr Jurácsik Tímea, szintén fogszakorvos,emellett rendelőnk irányításábannagy szerepet vállal magára, így nekem többidőm jut a betegellátásra.

Négy fiam van, általánosiskolástól egyetemistáig.

Rendszeres előadójavoltam a szeptemberi L&L továbbképzéseknek,majd szervezőként is szerepet vállalok évekóta a budapesti Paroimplant kongresszusok létrejöttében.

Cikkeim jelentek meg a FogorvosiSzemlében, az Implantológia folyóiratban,társszerző vagyok az Implantológia tankönyvegyik fejezetének.

2013-ban cikkem jelent meg az Int JPeriodontics Restorative Dentistry folyóiratban.

Létrehoztam a ParoimplantProfessionals Facebook csoportot.

Dr. Chikány Tamás
 (szakmai önéletrajz)

2017 Dentalent Tréning – képzésfejlesztési vezető, tudományos munkatárs, implantológiai és parodontológiai konzultáns

2015 Dentoalveoláris szájsebész rezidens

2015 MAFIT-tag, ITI-tag

2014 Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakorvosa

2012 Magyar Parodontológiai Társaság tagja, MFE-tag

2010-2015 Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika – PhD-hallgató

2009-től Parodont Fogorvosi Rendelő fogorvosa

2009 Semmelweis Egyetem- fogorvosi diploma

2009-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel.

2009 óta folyamatosan tagja vagyok a Parodont Fogorvosi Rendelő csapatának. Érdeklődésem már egyetemi tanulmányaim alatt a fogászati implantáció és a fogágybetegség kezelési lehetőségei felé fordult. Dr. Kemper Róbert mellett megfigyelhettem és elsajátíthattam a szájsebészeti beavatkozások egyre bonyolultabb műtéttípusait. Mivel az implantológiában leginkább a komplex, protetikai, sebészi, parodontológiai és prevenciós szemléletet tartom a legfontosabbnak, ezért első szakvizsgámat is a konzerváló fogászat és a fogpótlástan területén szereztem.

Mindennapi fogorvosi munkám mellett mindig is érdekelt a tudomány és az oktatás. 2010-től a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján PhD-hallgatóként Prof. Dr. Windisch Péter hallgatójaként az implantátumokat körülvevő gyulladásos megbetegedésekkel, a periimplantitis kezelési lehetőségeinek kutatásával foglalkoztam, emellett bekapcsolódtam az oktatásba, kllinikai betegellátásba is. Bár PhD tanulmányaim befejezetlenek maradtak, széleskörű tapasztalatot szereztem a sikeretelen implantátumok kezelési lehetőségeben, valamint az esetleges problémák megelőzésében, különös tekintettel az implantátumok körüli lágyrészek sebészetében. Nemzetközi konferenciákra tudományos poszterekkel, hazai kongresszusokra rövid előadásokkel jelentkeztem. Később az a megtiszteltetés ért, hogy szakmai konferenciákon meghívott előadóként jelenhettem meg és kurzusokat tarthatok fogorvos kollégáknak. 2016-tól pedig a Szegedi Tudományegyetem vendégelőadója és önkéntes segítő orvosa vagyok. 2017-től oktatói tevékenységement a Dentalent Tréning csapatában is kiteljesíthetem, mint képzésfejlesztési vezető, ahol különösen az implantológiai és parodontológiai témájú kurzusokért felelek.

Fiatal fogorvosként élhettem meg azt a szakmai álmomat, hogy az implantológia területén viszonylag elmélyíthettem tudásomat. Ehhez nagyon sok segítséget kaptam a pályámat egyengető tapasztalt kollégáktól. A MAFIT vezetőségében feladatomnak tekintem a fiatal kollégák igényeinek és eredményeinek képviseletét.

Dr. TÁLOS MARIANNA
 (szakmai önéletrajz)

Egyetemi tanulmányaimat a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán végeztem ,1986-ban szereztem diplomát.
Szájsebészeti munkámat a kaposvári Kaposi Mór Megyei Kórház szájsebészeti osztályán kezdtem, majd 1995-ben a SOTE Szájsebészeti Klinika fekvőbeteg osztályán kezdtem dolgozni szájsebészeti szakvizsgám megszerzése után.
A klinikán részt vettem a betegellátásnban, az oktatásban és a tudományos munkában egyaránt.2002 ben lettem magánorvos.Akkreditált fogászati rendelőnkben mai is folytatom kollégák szakvizsgára való felkészítését.2006-tól a Heim Pál Kórház Madarász utcai gyermeksebészeti osztályán rendszeresen végzek szájpadhasadékos gyermekeknél osteoplasticákat és secunder műtéti beavatkozásokat.Jeleneleg Parodontológia, Protetika és konzerváló fogászat,valamint Szájsebészeti szakvizsgával rendelkezem.
A következő szakmai szervezeteknek vagyok tagja:MAÁSZT,MAFIT,MFE,Magyar Parodontológia Társaság.Szakmai munkám mellett fontos célom , hogy létrejöhessen a szakmában dolgozó kollégák igazi közössége.

Dr. Varga Endre
 (szakmai önéletrajz)

Születési hely, idő: Szeged, 1984.03.02.

Állampolgárság: Magyar

Végzettség: Fogorvos, Dento-alveoláris Szájsebész

Email: endre.varga@dicomlab.com

Rövid bemutatkozás
Szakmai érdeklődése az implantológiára és a digitalis technológiákra irányul. Valamennyi hazai és számos külföldi Egyetemen rendszeres előadója a témának. Eddigi munkássága alatt mély betekintést nyert a navigációs sebészet klinikai, tudományos és fejlesztési aspektusaiba is. Az általa alapított, navigációs technológiákat fejlesztő cég aktívan formálja a magyar implantológiai életet és nemzetközi szinten is egyre több elismerésben részesül.

Szakmai Tevékenység és Tapasztalat

2016 – Szájsebész, Dental Garden, Szeged

2015 - Ügyvezető, dicomLAB (SMART Guide rendszert fejlesztő cég)

2015 - Dentoalveoláris Sebészet Szakvizsga

2014 - Ph.D. fokozat szerzés “Computerized treatment planning and its realization in dental implantology and maxillofacial surgery”

2011 - 2013 Fogorvos, Czinkóczky Implant Központ, Budapest

2011 – 2015 Fejlesztési vezető, dicomLAB

2011 - Társalapító, dicomLAB

2009 - Fogorvosi Diploma Dr. Varga Endre Ph.D.

Társasági Tagságok

2017 - Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága (MAFIT) - Aktív Tag, Vezetőségi Tag

2015 - International Team for Implantology (ITI) - Aktív Tag

2010 - AO Craniomaxillofacial (AOCMF) - Aktív Tag

Iskolák

2012 – 2014 Rezidens fogorvos, Szájsebészeti Tanszék, Fogorvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

2009 - 2012 PhD hallgató, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolája, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék, Általános Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

2010 - 2011 Kutató orvosi ösztöndíj (Research Fellow), Human Morphology Services, AO Research Institute, Davos, Switzerland (Young Scientist Award, Graubünden)

2009 Fogorvosi Diploma, Fogorvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, “Discipuli pro Universitate” kitüntetéssel

2004 - 2009 Fogorvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

 

Dr. VAJDOVICH ISTVÁN
 (szakmai önéletrajz)

Prof. Dr. Vajdovich István 1965-ben Szegeden szerzett fogorvosi diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen.
Ezt követően Szentesen, a Csongrád Megyei Kórház Szájsebészeti Osztályán kezdett dolgozni. Szakvizsgáit 1967–ben /fog-és szájbetegségek/majd 1979-ben /szájsebészet/ szerezte. Osztályvezetői kinevezést 1982-ben nyert. 1990-ben sikerrel védte meg kandidátusi disszertációját a fogorvosi implantológia tárgyköréből. 1992-ben a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán c. egyetemi docens, majd 2009-ben címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott.
Fogorvosi implantológiával 1980 óta foglalkozik. Magyarországon elsőként fejlesztette ki és kezdte alkalmazni a nagytisztaságú polikristályos al-oxid biokerámiából készült Denti Diakor implantátumokat. Nevéhez fűződik az ötvözetlen titánból kifejlesztett Denti Implantációs Rendszer bevezetése /1987/, amely európai viszonylatban is a legrégebben alkalmazott dentális implantológiai rendszerek közé tartozik. Alapító tagja, majd 2004-2008 között elnöke a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának. A SZTE Fogorvostudományi Karának oktatójaként mind a fogorvoshallgatók, mind pedig a fogorvosok posztgraduális oktatásában rendszeresen részt vesz.

Szájsebészet és a fogorvosi implantológia fejlesztése terén elért eredményeiért 2011-ben a” Magyar Köztársaság Lovagkeresztje” kitüntetést kapta.

Dr. WINDISCH PÉTER
 (szakmai önéletrajz)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ – DR. WINDISCH PÉTER

Pályafutás:

 • 1987. Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán diploma szerzése, summa cum laude eredménnyel.

 • 1987. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti Klinikájának Parodontológiai Osztálya (1997-től Parodontológiai Klinika)

 • 1989. Fog- és Szájbetegségek szakvizsga

 • 1991. Egyetemi tanársegéd

 • 2001. Parodontológia szakvizsga

 • 2003. PhD fokozat

 • 2004. Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga

 • 2004. Docensi kinevezés és a Parodontológiai Klinika igazgatóhelyettese

 • 2011. habilitáció, „Dr.med Habil” cím

 • 2012-egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)

 • 2014. igazgató (Parodontológiai Klinika)

Tudományos közéleti tevékenység:

 • Magyar Parodontológiai Társaság: elnök

 • Magyar Implantológiai Társaság: vezetőségi tag, elnökhelyettes
 • Magyar Arc-és Állcsontsebészeti Társaság: tag
 • Szakmai Kollégium Fog-és szájbetegségek Tanácsa: tag
 • Parodontológia szakvizsga Bizottság: tag
 • European Federation of Periodontology: delegált tag
 • International Team for Implantology: tag
 • European Center for Dental Implants: tag

Szakterület:

parodontológia, implantológia

Érdeklődési terület:

 • Irányított szövetregeneráció
 • Előrehaladott fogágybetegségben szenvedő páciensek komplex rehabilitációja†DR. KOVÁCS D. GÉZA
-Vezetőség tiszteletbeli tagja (Bővebben)

Egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa