Bejelentkezés

Vezetőség

Dr. JOÓB – FANCSALY ÁRPÁD
-elnök (szakmai önéletrajz)

1968-ban Szekszárdon születtem.
1994-ben végeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán.
Az egyetem Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján helyezkedtem el, ahol klinikai orvosként, tanársegédként dolgoztam. 2002-ben adjunktusnak neveztek ki, 2010 óta a Klinika docense vagyok.
Jelenleg a Klinikánk dento-alveoláris sebészeti osztályát vezetem.
Fog- Szájbetegségekből (1996), dento-alveoláris sebészetből (2001) konzerváló fogászat és fogpótlástanból (2005) szereztem szakképesítést.
 2004-ben egyetemi Doktor (PhD) fokozatot szereztem.
2006-ban a münsteri Egyetemen Master of Implantology fokozatot szereztem.
Részt veszek a magyar, német, angol nyelvű hallgatók oktatásában, úgy előadóként, mint gyakorlat vezetőként.
2012-ben az „Implantológia” tantárgy tantárgyi előadója lettem az Egyetemen.
Rendszeres előadója vagyok a Fogorvostudományi Kar akkreditált, továbbképző tanfolyamainak. A hazai ITI Akadémia társelnöke vagyok 2013-tól.
A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának a titkára, majd 2014 májusa óta elnöke vagyok, a Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság vezetőségének tagja és 2012-től főtitkára, a Magyar Orvosi Kamara, az Európai Csontintegrációs Társaság és ITI (International Team of Implantology) tagja vagyok.
Nős vagyok, 3 gyermekem van.

Dr. NAGY KATALIN
-társelnök  (szakmai önéletrajz)
Dr. SZŰCS ATTILA
-pénztáros (szakmai önéletrajz)

Dr.Szűcs Attila
Szakmai önéletrajz

Budapesten, 1963. január 2-án születtem. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1986-ban "Summa cum laude" minősítéssel avattak fogorvosdoktorrá.

Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika Fogászati Sebészeti Osztályán 1989-től dolgozom. Gyakorlatokat és tantermi előadásokat tartok magyar és angol nyelven, tanulmányi felelős vagyok, részt veszek szakorvosok és szakorvosjelöltek számára szervezett továbbképző tanfolyamokon. A Fogorvostudományi Kar Tanácsának választott tagja voltam 1998-tól 2006-ig. A Fogorvostudományi Kar Tanulmányi és Vizsga Bizottságának tagja vagyok.

2004-ben Kiváló oktató kitüntetésben részesültem, 2013-ban egyetemi docenssé neveztek ki.

Fog- és szájbetegségek szakorvosi vizsgát 1990-ben, Szájsebészet szakorvosi vizsgát 1997-ben, Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát 2005-ben tettem. PhD fokozatot 2011-ben szereztem. A tudományos kutatói munkámban az állcsontok, valamint a fogászati implantátumok biomechanikai vizsgálatával foglalkozom.

Tanulmányúton kétszer jártam Németországban, 2008-ban Freiburgban, 2009-ben Berlinben.

A Magyar Arc-Állcsont- és Szájsebészeti Társaság Vezetőségi tagja vagyok.

 

Budapest, 2014. június 25.

Dr. Szűcs Attila
egyetemi docens

Dr. BOGDÁN SÁNDOR
(szakmai önéletrajz)

Arc-, állcsont- és szájsebész szakorvos, fogszakorvos

Egyetemi végzettség:

Semmelweis Orvostudományi Egyetem fogorvosi diploma

Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi diploma

Szakvizsga:

Fog-és szájbetegségek szakvizsga

Arc-Állcsont- és Szájsebészet szakvizsga

Dentoalveoláris sebészet szakvizsga

Európai Maxillofacialis Sebészet Szakvizsga (Fellow of European Board of Oro- Maxillofacial Surgery)

Konzerváló fogászati és Fogpótlástan szakvizsga

Munkahelyek:

Semmelweis Egyetem Budapest, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr.Bogdán és Dr. Gyenes Szájsebészet és Fogászat

Oktató-kutató munka:

Semmelweis Egyetem Budapest, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Társasági tagság

Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság- vezetőségi tag

Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaság - főtitkár

European Association for Cranio- Maxillofacial Surgery (EACMFS) - vezetőségi tag (Magyarország képviselője)

Dr. KEMPER RÓBERT
 (szakmai önéletrajz)

2014 Magyar Fogorvosok Implantológiai Tásasága vezetőségi tag

2012 Magyar Parodontológiai Társaság, vezetőségi tag

2009 Heti egy alkalommal tudományos és oktatói munkát folytat a Semmelweis Egyetem Parodontologia Klinikáján

2005 Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa

1997 Parodont Fogorvosi Rendelő megalapítása, ügyvezető igazgatója

1995 Szájsebész szakorvos

1988 Fog- és szájbetegségek szakorvosa

1986-1997 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti Klinika - egyetemi tanársegéd

1986 Fogorvosdoktori diploma megszerzése „Summa cum laude” minősítéssel

1981-1986 Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Fogorvostudományi Kar-hallgató

1963 február 12, születési idő

Társasági tagságok:

Magyar Fogorvosok ImplantológaiTársasága, alapító tag, aktív tag,vezetőségi tag

Magyar Fogorvos Egyesület, tag

Magyar Arc-, Állcsont- ésSzájsebészeti Társaság, tag

Magyar ParodontológiaiTársaság, tag, vezetőségi tag

ITI, tag


Gyermekkoromban sok időttöltöttem Baján nagyszüleimnél, ahol azéppen fogorvosként végzett nagynéném,Dr. Pataki Anna gyakran vigyázott rám. Így talánnem csoda, hogy amióta az eszemet tudom, fogorvos szerettemvolna lenni. A gimnázium utolsó éveiben ugyanaz építészet majdnem más iránybacsalt, de végül is megmaradt az eredeti elképzelés.

Ugyanakkor, több mint húsza fogászatban eltöltött év után úgygondolom, egy fogorvosnak nem árt, ha mérnökifejjel is gondolkozik, s a kezeléseket így tervezi meg.

Az egyetemet 1986-ban végeztem„summa cum laude” minősítéssel. Azonkevesek közé tartoztam, akiknek így sikerültBudapesten egyetemi klinikán elhelyezkednie. A SemmelweisEgyetem Szájsebészeti Klinikáján tízévet töltöttem, mint egyetemi tanársegéd.

Szerencsém volt,Magyarországon éppen azokban az években indultútjára a fogászati implantológia.Természetesen a Szájsebészeti Klinika úttörőszerepet vállalt ebben. Így frissen végzettkéntott lehettem a hazai implantológia születésénél,s ez alapjában végigkísértepályafutásomat.

Fő témaköreim acsontaugmentáció, valamint az implantátumokmelletti lágyrészviszonyok helyreállítása.

1997-ben megalapítottam aParodont Fogorvosi Rendelőt. Célom volt, hogy egy jólfelszerelt, a nemzetközi szakirodalmat, a szakmai irányelveketmaximálisan figyelembe vevő, de mégis emberközelifogorvosi rendelő jöjjön létre. Rendelőnk2000–től rezidensképző hely.

Feleségem,dr Jurácsik Tímea, szintén fogszakorvos,emellett rendelőnk irányításábannagy szerepet vállal magára, így nekem többidőm jut a betegellátásra.

Négy fiam van, általánosiskolástól egyetemistáig.

Rendszeres előadójavoltam a szeptemberi L&L továbbképzéseknek,majd szervezőként is szerepet vállalok évekóta a budapesti Paroimplant kongresszusok létrejöttében.

Cikkeim jelentek meg a FogorvosiSzemlében, az Implantológia folyóiratban,társszerző vagyok az Implantológia tankönyvegyik fejezetének.

2013-ban cikkem jelent meg az Int JPeriodontics Restorative Dentistry folyóiratban.

Létrehoztam a ParoimplantProfessionals Facebook csoportot.

Dr. Chikány Tamás
 (szakmai önéletrajz)

2017 Dentalent Tréning – képzésfejlesztési vezető, tudományos munkatárs, implantológiai és parodontológiai konzultáns

2015 Dentoalveoláris szájsebész rezidens

2015 MAFIT-tag, ITI-tag

2014 Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakorvosa

2012 Magyar Parodontológiai Társaság tagja, MFE-tag

2010-2015 Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinika – PhD-hallgató

2009-től Parodont Fogorvosi Rendelő fogorvosa

2009 Semmelweis Egyetem- fogorvosi diploma

2009-ben diplomáztam a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel.

2009 óta folyamatosan tagja vagyok a Parodont Fogorvosi Rendelő csapatának. Érdeklődésem már egyetemi tanulmányaim alatt a fogászati implantáció és a fogágybetegség kezelési lehetőségei felé fordult. Dr. Kemper Róbert mellett megfigyelhettem és elsajátíthattam a szájsebészeti beavatkozások egyre bonyolultabb műtéttípusait. Mivel az implantológiában leginkább a komplex, protetikai, sebészi, parodontológiai és prevenciós szemléletet tartom a legfontosabbnak, ezért első szakvizsgámat is a konzerváló fogászat és a fogpótlástan területén szereztem.

Mindennapi fogorvosi munkám mellett mindig is érdekelt a tudomány és az oktatás. 2010-től a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján PhD-hallgatóként Prof. Dr. Windisch Péter hallgatójaként az implantátumokat körülvevő gyulladásos megbetegedésekkel, a periimplantitis kezelési lehetőségeinek kutatásával foglalkoztam, emellett bekapcsolódtam az oktatásba, kllinikai betegellátásba is. Bár PhD tanulmányaim befejezetlenek maradtak, széleskörű tapasztalatot szereztem a sikeretelen implantátumok kezelési lehetőségeben, valamint az esetleges problémák megelőzésében, különös tekintettel az implantátumok körüli lágyrészek sebészetében. Nemzetközi konferenciákra tudományos poszterekkel, hazai kongresszusokra rövid előadásokkel jelentkeztem. Később az a megtiszteltetés ért, hogy szakmai konferenciákon meghívott előadóként jelenhettem meg és kurzusokat tarthatok fogorvos kollégáknak. 2016-tól pedig a Szegedi Tudományegyetem vendégelőadója és önkéntes segítő orvosa vagyok. 2017-től oktatói tevékenységement a Dentalent Tréning csapatában is kiteljesíthetem, mint képzésfejlesztési vezető, ahol különösen az implantológiai és parodontológiai témájú kurzusokért felelek.

Fiatal fogorvosként élhettem meg azt a szakmai álmomat, hogy az implantológia területén viszonylag elmélyíthettem tudásomat. Ehhez nagyon sok segítséget kaptam a pályámat egyengető tapasztalt kollégáktól. A MAFIT vezetőségében feladatomnak tekintem a fiatal kollégák igényeinek és eredményeinek képviseletét.

Dr. WINDISCH PÉTER
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ – DR. WINDISCH PÉTER

Pályafutás:

 • 1987. Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán diploma szerzése, summa cum laude eredménnyel.

 • 1987. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szájsebészeti Klinikájának Parodontológiai Osztálya (1997-től Parodontológiai Klinika)

 • 1989. Fog- és Szájbetegségek szakvizsga

 • 1991. Egyetemi tanársegéd

 • 2001. Parodontológia szakvizsga

 • 2003. PhD fokozat

 • 2004. Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga

 • 2004. Docensi kinevezés és a Parodontológiai Klinika igazgatóhelyettese

 • 2011. habilitáció, „Dr.med Habil” cím

 • 2012-egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)

 • 2014. igazgató (Parodontológiai Klinika)

Tudományos közéleti tevékenység:

 • Magyar Parodontológiai Társaság: elnök

 • Magyar Implantológiai Társaság: vezetőségi tag, elnökhelyettes
 • Magyar Arc-és Állcsontsebészeti Társaság: tag
 • Szakmai Kollégium Fog-és szájbetegségek Tanácsa: tag
 • Parodontológia szakvizsga Bizottság: tag
 • European Federation of Periodontology: delegált tag
 • International Team for Implantology: tag
 • European Center for Dental Implants: tag

Szakterület:

parodontológia, implantológia

Érdeklődési terület:

 • Irányított szövetregeneráció
 • Előrehaladott fogágybetegségben szenvedő páciensek komplex rehabilitációjaDr. Molnar Bálint
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ – Dr. Molnar Bálint

A budapesti Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Tanszékének docense. 2004-ben szerezte meg fogorvosi diplomáját (summa cum laude), 2013-ban megvédte PhD doktori disszertációját.

2016-ban elnyerte a "Young Researchers Program" díjat, amelyet az NSK Europe GmbH támogatott.
2017-ben megkapta a Semmelweis Merit díjat.
2018-ban a leginnovatívabb klinikai kutatásért Semmelweis Innovációs díjat kapott.

Az International Team for Implantology kiemelt tagja, számos hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja (Európai Parodontológiai Szövetség, küldött; Magyar Parodontológiai Társaság, titkár; Magyar Implantológiai Társaság, tag).

Szakterülete a parodontális regeneratív műtétek, az autogén és xenogén anyagokat alkalmazó gyökérfelszín fedési eljárások, a kemény- és lágyrész rekonstrukciók implantátumok körül.

Dr. Körmöczi Kinga
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ – Dr. Körmöczi Kinga

Rövid bemutatkozás:
2008- ban a fogorvosi diplomám megszerzését követően szakmai tapasztalataimat NEAK finanszírozott, illetve magánpraxisban kezdtem meg. Ezt követően szakmai figyelmem a szájsebészet és az implantológia felé irányult. 2012-ben dentoalveoláris sebészeti képesítést szereztem a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján. A képesítés befejeztével szakmai munkásságomat PhD hallgatóként és egyetemi tanársegédként folytattam a Klinikán. Fontos számomra, hogy a magyar és külföldi hallgatók egyetemi oktatásában aktívan részt veszek, arra törekedve, hogy egy biztos, alaptudást adjak át nekik
mind a szájsebészet, mind az implantológia témakörében.

Születési hely, idő: Esztergom, 1983. augusztus, 31.
E-mail: kinga.kormoczi@gmail.com

Végzettség:
1996 - 2002 Szent István Gimnázium, Esztergom
2002 Érettségi
2003 - 2008 Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Fogorvostudományi Kar
2008 Diploma, “Cum Laude” minősítéssel
2012 Dentoalveoláris sebészeti szakképesítés
2012- PhD hallgató
2020 Orális implantológia szakképesítés

Szakmai tapasztalat:
2008- Budapesti magánpraxis

2008- 2009 Dorogi NEAK finanszírozott praxis

2009- 2012 SE Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika rezidens orvosa

2012- SE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika Egyetemi
tanársegéd, PhD hallgató

2019 - SE Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Tanulmányi felelős: szájsebészet tantárgy magyar, angol nyelven

Társasági tagságok:
2010- Magyar Arc- Állcsont, Szájsebészeti társaság (MAÁSZT)
2015- Iternational Team for Implantology (ITI)
2015- Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága (MAFIT)

Dr. Koppány Ferenc
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ – Dr. Koppány Ferenc

 • Születési hely,idő: Budapest, 1975.09.29.
  Telefon: +36208259582
  E-mail: koppany.ferenc@dent.semmelweis-univ.hu


Képzés
1995-2000 Diploma a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán
2002 Fog- és Szájbetegségek Szakorvosa szakvizsga
2010 Dentoalveoláris sebész szakképesítés
2019 Orális Implantológia szakképesítés


Munkahely
2002- Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Semmelweis Egyetem Budapest
2012- egyetemi tanársegéd
PhD folyamatban: „Nanomorfológiájú titánfelszín vizsgálata” címmel


Szakterület
Dentoalveoláris sebészet (bölcsességfogak sebészete, cisztaműtétek)
Implantológia (fogászati implantátumok behelyezése, csontpótlás)
2006 óta a Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont-Szájsebészeti Klinikájának rendszeres oktatója,
előadója vagyok. Részt veszek a graduális és posztgraduális képzésben a szájsebészet és
implantológia tantárgyának oktatásában magyar és angol nyelven.


Társasági tagságok
Magyar Fogorvosok Egyesülete
Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága
Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság
Nyelvismeret
Magyar – anyanyelv
Angol – középfok
Francia - alapfok

Dr. Urbán István
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ – Dr. Urbán IstvánDr. Urbán István 1991-ben fogorvosi diplomát, majd 1996-ban orvosi diplomát szerzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, Budapesten.

E mellett, teljes munkaidős szájsebészeti programot teljesített a budapesti Szent István Kórházban 1992 és 1996 között. Gyakornoki programját parodontológia szakon végezte az Kaliforniai UCLA Egyetemen.

1999 és 2000 között ösztöndíjprogramot teljesített az implantátum fogászat szakterületén a kaliforniai Loma Linda Egyetemen, a következő évben pedig egyetemi adjunktusi kinevezést szerzett.

Jelenleg is implantátum fogászatot oktat a Loma Linda Egyetem posztgraduális programjában, fogászati engedéllyel rendelkezik Kaliforniában (USA), és magánpraxissal Budapesten, Magyarországon.


Dr. Urbán István 2012-ben PhD fokozatot szerzett parodontológiából a Szegedi Tudományegyetemen, az egyetem címzetes professzora, valamint az Osteology Foundation testületi tagja, tudományos cikkeket és tankönyv fejezeteket készített a csontregenerációról és a fogimplantátumok körüli lágyrész-rekonstrukciós műtétekről.


A közelmúltban klinikai adjunktusi kinevezést szerzett a Michingani Egyetem Parodontológiai és Szájsebészeti Tanszékén, szerzője a Vertical and Horizontal Augmentation című tankönyvnek, amely a Quintessence kiadásában jelent meg.

örökös elnökségi tagok

Dr. DIVINYI TAMÁS
 (szakmai önéletrajz)

Prof.Dr.Divinyi Tamás

ny.egyetemi tanár, örökös vezetőségi tag

1970-2012-ig a Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont, Szájsebészeti és Fogászati Klinikán dolgozott.

A MAFIT alapító tagja és 1990-1999-ig annak elnökevolt. A hazai első Fogászati Implantológiatankönyv szerzője, több tankönyv szerkesztője.A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán bevezetettimplantológia oktatásnak a szervezője, majdtantárgyi előadója volt.

Jelenleg is részt vesz azegyetemi oktatásban, fogorvosi, szájsebészetimagánrendelést folytat, különöstekintettel, az implantációs fogpótlásokra.

Dr. VAJDOVICH ISTVÁN
 (szakmai önéletrajz)

Prof. Dr. Vajdovich István 1965-ben Szegeden szerzett fogorvosi diplomát a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen.
Ezt követően Szentesen, a Csongrád Megyei Kórház Szájsebészeti Osztályán kezdett dolgozni. Szakvizsgáit 1967–ben /fog-és szájbetegségek/majd 1979-ben /szájsebészet/ szerezte. Osztályvezetői kinevezést 1982-ben nyert. 1990-ben sikerrel védte meg kandidátusi disszertációját a fogorvosi implantológia tárgyköréből. 1992-ben a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán c. egyetemi docens, majd 2009-ben címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott.
Fogorvosi implantológiával 1980 óta foglalkozik. Magyarországon elsőként fejlesztette ki és kezdte alkalmazni a nagytisztaságú polikristályos al-oxid biokerámiából készült Denti Diakor implantátumokat. Nevéhez fűződik az ötvözetlen titánból kifejlesztett Denti Implantációs Rendszer bevezetése /1987/, amely európai viszonylatban is a legrégebben alkalmazott dentális implantológiai rendszerek közé tartozik. Alapító tagja, majd 2004-2008 között elnöke a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának. A SZTE Fogorvostudományi Karának oktatójaként mind a fogorvoshallgatók, mind pedig a fogorvosok posztgraduális oktatásában rendszeresen részt vesz.

Szájsebészet és a fogorvosi implantológia fejlesztése terén elért eredményeiért 2011-ben a” Magyar Köztársaság Lovagkeresztje” kitüntetést kapta.

†DR. KOVÁCS D. GÉZA
-Vezetőség tiszteletbeli tagja (Bővebben)

Egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa